Category: Techology

Techology

如何塑造世界動畫產業

今年的 Filmart 已經曲終人散,思之當然有捧場以及出席了幾場講座和研討會,很想分享一下其中兩場研討會所討論到的問題。於星期二 (3月19日) 的『新的中外聯盟將如何塑造世界動畫產業?』專題研討會上主持人和講者們主要是探討著「動畫產業」怎樣可以透過中外合作模式來製作更多「國際化」的動畫電影或視頻作品,以創造更大的經濟效益。討論的焦點是圍繞著兩方面,第一是題材和創作,第二方面就是製作團隊的組合和發展。

港劇出水冇難度 – 3ds Max Fluids

近年忙於製作電視劇的視覺特效及動畫,現在市場對電視劇的製作要求及成本有增無減,同時電影製作和電視製作的成本基本已經畫上等號,加上美劇、韓劇、日劇及大陸劇的競爭,本土的電視劇無論在劇本、選角及後期製作的要求也要與世界接軌,電視劇在娛樂媒體的市場佔有率前景樂觀,作為本地的後期製作人員,為了不被社會所淘汰,必定要想出一些專業、快捷、廉價及符合成本效益的製作方法,是為了完成導演要求的視覺特效製作。

「香港數碼娛樂產業」調查報告

上月廿六日 在生產力促進局生產力大樓舉行了【香港數碼娛樂產業發展及調查發佈研討會】 , 當中發表最新的「香港數碼娛樂產業」調查報告 , 報告內容包含了香港的漫畫、電腦動畫、數碼特效、遊戲製作及互動設計等多個行業,由業界從業員提供的數據及意見,反映現在數碼娛樂行業的情況、可讓業界了解確實的環境及情況,更重要是要讓香港政府可以針對行業的實況提供更準確及有效的策略及政策 以協助及支援業界發展 !!!

初試 HTC Vive VR + Autodesk VR Demo

相信好多CG人跟我一樣 , 早就知道有VR這新興玩意 , 但其實未有好大的期望 , 講的是幾年前的事 , 一來當時未有機會嘗試 ,  即使早在SIGGRAPH見到的Demo , 內容也是很粗糙的3D環境, 到後來 Cardboard VR 開始在市面出現 , 但玩落都只覺得可接受 , 仍未有令我有驚喜的效果… 直到前年用Oculus DK2睇過Unreal《Showdown 》的demo , 才睇驗到VR的”強大”… 令我對他認真地提起興趣來!! 後來詳細玩了三叔的GearVR…